هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمائید.بازار کار نوین - شماره یازده

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره یازدهم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1-فن بازار 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فناوری اطلاعات و ارتبا... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره ده

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره دهم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1-ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فناوری اطلاعات و ارتباطات 6-... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره نه

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره نهم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1-ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فن بازار 6- فناوری اطلاعات و... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره هشت

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره هشتم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 2- شرکت های دانش بنیان 3- استارت آپ 4- فن بازار 5- فناوری اطلاعات و ارتباط... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره هفت

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره هفتم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی 4- شرکت های دانش بنیان 5- استارت آ... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره شش

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره پنجم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فن بازار 6- فناوری اطلاعات... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره پنج

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره پنجم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فن بازار 6- فناوری اطلاعات... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره چهار

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره چهارم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- فن بازار 5- استارت آپ 6- فناوری اطلاعا... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره سه

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره سوم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- فن بازار 5- استارت آپ 6- فناوری اطلاعات ... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره دو

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره دوم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- فن بازار 5- استارت آپ 6- فناوری اطلاعات ... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره یک

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره یک دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فناوری اطلاعات و ارتباطات 6-... سبد خریـد جزئیـات

مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی (با نگرش بازار ایران)

‌کتاب مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران مجموعه ای از مقاله ها، برداشتها، فراگرفته ها و نظرات است که به عنوان مجموعه ای متفاوت توسط انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا به چاپ رسیده است. سبد خریـد جزئیـات

دل گفته‌ها و دل نوشته‌ةای معلم بازاریابی

کتاب دل گفته ها و دل نوشته های معلم بازاریابی به همت موسسه خدمات فرهنگی رسا به چاپ رسیده است. سبد خریـد جزئیـات

کلینک محصول (آزمون بازاریابی محصولات جدید)

کتاب کلینیک محصول آزمون بازاریابی محصولات جدید با مزایا و فواید کلینیک محصول، نحوه به کارگیری آن در راستای تعامل شایسته تر با بازار معرفی می شود. سبد خریـد جزئیـات

مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات

مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات با نگرش بازار ایران توسط موسسه خدمات فرهنگی رسا در 193 صفحه به چاپ رسیده است. تسلط به علم و فنون و مهارتهای بازاریابی و فروش خدمات نیز ضرورتی انکار ناپذیر است ضمن اینک... سبد خریـد جزئیـات