هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمائید.بازار کار نوین - شماره یازده

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره یازدهم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1-فن بازار 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فناوری اطلاعات و ارتبا... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره ده

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره دهم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1-ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فناوری اطلاعات و ارتباطات 6-... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره نه

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره نهم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1-ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فن بازار 6- فناوری اطلاعات و... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره هشت

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره هشتم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 2- شرکت های دانش بنیان 3- استارت آپ 4- فن بازار 5- فناوری اطلاعات و ارتباط... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره هفت

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره هفتم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی 4- شرکت های دانش بنیان 5- استارت آ... سبد خریـد جزئیـات

بازار کار نوین - شماره شش

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره پنجم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فن بازار 6- فناوری اطلاعات... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره پنج

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره پنجم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فن بازار 6- فناوری اطلاعات... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره چهار

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره چهارم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- فن بازار 5- استارت آپ 6- فناوری اطلاعا... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره سه

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره سوم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- فن بازار 5- استارت آپ 6- فناوری اطلاعات ... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره دو

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره دوم دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- فن بازار 5- استارت آپ 6- فناوری اطلاعات ... سبد خریـد جزئیـات

بازارکار نوین - شماره یک

ماهنامه بازارکار نوین، سال اول - شماره یک دارای بخش هایی با محتواهای زیر می باشد: 1- ویژه 2- پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 3- شرکت های دانش بنیان 4- استارت آپ 5- فناوری اطلاعات و ارتباطات 6-... سبد خریـد جزئیـات

مدل‌های مدیریتی (برای راه‌اندازی و اداره یک کسب و کار)

کتاب مدلهای مدیریتی برای راه اندازی و اداره یک کسب و کار از تئوری تا عمل به منظور مرتفع کردن نیاز مشاوران بازاریابی، واحدهای تحقیقات بازاریابی و مدیران بازاریابی شرکتها جمع آوری و توسط انتشارات موسسه ... سبد خریـد جزئیـات

نسل چهارم R&D مدیریت دانش، فناوری و نوآوری جلد دوم

نسل چهارم R&D مدیریت دانش، فناوری و نوآوری (جلد دوم) توسط انتشارات جهاددانشگاهی در 8 فصل به چاپ رسیده است. کتاب حاضر به مباحث مربوط به کانال دانش، مدیریت دانش ، ساختار سازمانی ، توسعه قابلیت سازمانی... سبد خریـد جزئیـات