سرپرست دانشگاه فرهنگیان در خصوص آخرین وضعیت پرداخت معوقات دانشجویان ورودی ۹۳ و ۹۴ دانشگاه فرهنگیان گفت: در صورت برطرف شدن مشکلات بودجه‌ آموزش و پرورش معوقات این دانشجویان پرداخت خواهد شد. مهر محمدی،سرپرست دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص آخرین وضعیت دانشجویان ورودی ۹۳ و ۹۴ دانشگاه فرهنگیان گفت: حکم استخدامی همه دانشجویان ورودی دوسال اخیر صادر شده است. وی افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده در زمینه بودجه آموزش و پرورش معوقات این دانشجویان سال گذشته پرداخت نشد، در صورت برطرف شدن مشکلات بودجه پرداخت این معوقات در اولویت وزارت آموزش و پرورش است. مهر محمدی خاطر نشان کرد: خبر دقیق‌تر پرداخت معوقات را منابع توسعه آموزش و پرورش اعلام خواهد کرد اما دانشجویان نگرانی از بابت پرداخت معوقات خود نداشته باشند چرا که در سال جاری جتما این معوقات پرداخت خواهد شد.

۱۳۹۵/۱/۲۵