نام :  
عنوان :  
شماره تماس :  
پست الکترونیکی :  
متن:  

                      آدرس مرکز اطلاع رسانی بازارکار

خیابان جمهوری - بین خیابان دانشگاه و خیابان فخررازی بن بست درمانگاه - پلاک یک

شماره تلفن مرکز :66972525-021
آدرس سایت :www.bazarekar.ir