فروشگاه اینترنتی بازارکار توسط مرکز اطلاع رسانی بازارکار جهاددانشگاهی به منظور ارائه منابع لازم دربخش کارآفرینی ، حوزه های مختلف اشتغال و آزمون های استخدامی ایجاد شده است .
این فروشگاه تلاش دارد دسترسی کارجویان و به خصوص کاربران سایت بازارکار را به مجموعه کاملی ازمنابع مختلف شنیداری ، دیداری و مکتوب فراهم سازد .